Верлібр: визначення та приклади

Зміст

Верлібр, або вільний вірш, є однією з найпопулярніших форм сучасної поезії. Відсутність строгих рим та метрики дозволяє поетам виражати свої думки і почуття більш вільно і експресивно. Цей стиль має багату історію і широко використовується у світовій літературі.

Визначення верлібру

Верлібр (від французького “vers libre” – “вільний вірш”) – це форма поезії, яка не дотримується традиційних правил рими, ритму та метрики. На відміну від класичних віршів, верлібр не має чітко визначених строф і римованих схем. Поети, які пишуть у цьому стилі, мають більшу свободу у виборі ритмічної структури, довжини рядків та інших поетичних засобів.

Основні характеристики верлібру:

 1. Відсутність рими
  • Верлібри зазвичай не мають традиційних римованих пар або римованих схем.
 2. Вільна метрика
  • Ритм у верлібрі може варіюватися, рядки можуть бути різної довжини.
 3. Незалежність строф
  • Строфи можуть бути нерівномірними за довжиною і не обов’язково мають однакову кількість рядків.
 4. Експресивність та гнучкість
  • Поети можуть використовувати верлібр для більшого вираження емоцій та ідей, без обмежень класичної структури.

Верлібр, як жанр і поетична форма, має свої особливості і канони. Насамперед, верлібр є образним мовленням. Текст верлібру – це своєрідний художній синтез поезії та прози, але він структурований як вірш. Тож як у вірші такого типу формується ритм?

 • Застосування синтаксичного паралелізму та антитези.
 • Вживання анафори та епіфори – повторення однакових слів, звукових сполучень або словосполучень на початку і/або наприкінці віршових рядків чи строф.
 • Використання прийомів пеерлічування та градації – підсилення або послаблення смислового чи експресивного рівнів при переліку.
 • Застосування риторичних питань і рефренів – повторів речень чи словосполучень.

Історія та розвиток верлібру

Верлібр став популярним на початку XX століття, хоча його корені можна знайти в літературі минулих століть. Французькі символісти, такі як Артюр Рембо і Шарль Бодлер, вперше почали експериментувати з цією формою, відмовляючись від традиційної рими та метрики.

В англомовній літературі верлібр отримав популярність завдяки поетам модерністського руху, таким як Волт Вітмен, Т. С. Еліот і Езра Паунд. Вітмен, зокрема, відомий своїм шедевром “Листя трави”, у якому він широко використовував вільний вірш для вираження своєї філософії та ідей.

В українській літературі XX століття верлібр поширювався у творчості поетів-модерністів: Павла Тичини, Ігоря Калинця, Грицька Чубая, Василя Ґерасим’юка, Ігоря Римарука, Миколи  Воробйова, Василя Голобородька тощо.

Приклади

Коли читав я книгу, знаменну біографію
І це ось те (кажу я), що автор назива людське життя?
І що, так хтось, як я помру, й моє опише життя?
(Немов би будь-хто дійсно знає щось про моє життя,
Ні, ба, навіть сам я часто міркував, що знаю мало,
чи нічого про справжнє моє життя,
Лиш декілька підказок, декілька невиразних штрихів і натяків
Я сам шукаю креслення мого шляху

(Волт Вітмен)

Ми люди порожні
Опудала подорожні
Голови солом’яні
До купи клонимо.
Гай-гай!
Наші пошепти
Перешепти
Тихі безсенсні
Мов легіт в сухих комишах
Чи мишачих лапок по товченім шклу шах шах
У наших сухих льохах.
Форма аморфна, тінь без барви,
Порух без руху, сила без запалу —
Ви, що перейшли
З очима ясними прямо до ями —
До іншого смерти Царства
Споминайте нас — хай не часто —
Не як душі шаленії з бугили,
А лиш як людей порожніх,
Як опудала подорожні.

(Т. С. Еліот)

“Так, відстань…
Між квітучою людською душею і…
нестримним соціальним вируванням –
усе ж має бути…
і відстань!
Хай і дуже невелика,
щоб людина
усе ж могла…
ну, хоча б час від часу…
усамітнитися і зосередитися
на власних почуттях…”

(Володимир Даник)

“На горі дівчата 
– у вишиваних сорочках – 
кривий танок ведуть, 
весну веселу гукають …”

(Василь Голобородько)

Погляд переповнений зневаги,
Знаки долі повні нових надій.
Сита по горло байдужістю,
А ти продовжуєш мене кормити надалі.
Любити тебе
Стає так складно.

Легше ненавидіти –
Очі нарешті бачать світ навколо,
Кров у венах повертається до свого звичного ритму.

Тебе недостатньо.
Так мало в моїй реальності.
А я собі нічия
І водночас полонянка такого циніка, як ти.
Любити тебе
Стає настільки неправильно.

Краще ненавидіти –
Серце не сильно болить,
Думки тривожні не так голосно шепочуть вночі.

Простіше ненавидіти –
Немає сенсу усміхатись без причини,
Немає сил любити тебе.

(К. Тарновська)

Важливість верлібру

Верлібр – це гнучкий та виразний інструмент, який дає поетам змогу вільно експериментувати з мовою, образами та формами. Його можна використовувати для створення як ліричних, так і епічних творів, а також для дослідження широкого спектра тем.

Верлібр розширює можливості поетичного вираження, пропонуючи альтернативу традиційним формам. Відсутність рими та чіткої структури дозволяє зосередитися на емоційному впливі та образних засобах. Верлібр добре відображає динамічність та фрагментарність сучасного життя.

Верлібр – це потужна та гнучка форма поезії, яка відіграє важливу роль у сучасній літературі. Його свобода від традиційних правил дозволяє поетам досліджувати нові теми та форми вираження, роблячи його цінним інструментом для творчого самовираження.

Верлібр є однією з найважливіших форм поезії, яка дозволяє поетам виражати свої думки та почуття без обмежень традиційних рим і метрики. Завдяки своїй гнучкості та експресивності, верлібр став популярним у сучасній літературі і продовжує надихати нові покоління поетів на створення унікальних і змістовних творів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *